OGÓLNY ZAKRES CZYNNOŚCI W ZAKRESIE OBSŁUGI FINANSOWEJ

 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych, korekt planów.
 • Przygotowywanie naliczeń – zaliczek na podstawie uchwał właścicieli i przyjętych planów gospodarczych.
 • Prowadzenie ewidencji kosztów nieruchomości wspólnej.
  • koszty związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną,
  • zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, fundusz remontowy i ich rozliczenie,
  • zaliczki dotyczące mediów i innych usług świadczonych na potrzeby lokali i ich rozliczanie.
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych.
  • Okresowe sprawozdania z realizacji planu gospodarczego,
  • sprawozdania roczne.
 • Prowadzenie windykacji należności od właścicieli lokali.
 • Obsługa bankowa.