OGÓLNY ZAKRES CZYNNOŚCI W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

  • Przygotowywanie i analiza projektów dokumentów prawnych: uchwał, umów, pism.
  • Przygotowywanie pism windykacyjnych i przedprocesowych.
  • Podstawowe doradztwo prawne w zakresie czynności operacyjnych związanych z bieżącą obsługą nieruchomości.
  • Pomoc w egzekwowaniu uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi w częściach wspólnych nieruchomości.