OGÓLNY ZAKRES CZYNNOŚCI W ZAKRESIE OBSŁUGI ZEBRAŃ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

  • Na zlecenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zwoływanie rocznego zebrania sprawozdawczego.
  • Kompleksowa organizacja i obsługa zebrania.