OGÓLNY ZAKRES CZYNNOŚCI W ZAKRESIE OBSŁUGI FORMALNO-EKSPLOATACYJNEJ

 • Protokolarne przejęcie nieruchomości.
 • Prowadzenie ewidencji lokali.
 • Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego lokali i części wspólnych nieruchomości.
 • Ubezpieczenie nieruchomości.
 • Obsługa nieruchomości.
  • wyszukiwanie usługodawców, zbieranie ofert, negocjacje umów dotyczących obsługi nieruchomości. Korzystamy jedynie ze sprawdzonych firm (agencje ochrony, firmy sprzątające, firmy konserwacyjne, itd.). Muszą one posiadać polisę ubezpieczeniową, a także przedstawiać właścicielom nieruchomości comiesięczne raporty, dotyczące wykonanych prac,
  • zapewnienie utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów wspólnych nieruchomości,
  • kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji i urządzeń,
  • współpraca z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami prawa.
 • Zlecanie wykonywania kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie zgodnie z wymogami prawa budowlanego,po uprzednim zaakceptowaniu przez Zarząd Wspólnoty firmy, której zostaną zlecone prace.
 • Kontrola nad zabezpieczeniem skutków ewentualnych awarii przez 24h.
 • Kontrola w zakresie dostawy mediów do nieruchomości.
  • zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, gazu, wywozu śmieci i innych usług.
 • Administracja nieruchomości.
  • bieżąca obsługa nieruchomości przez zarządcę,
  • telefon awaryjny działający 24h,
  • udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali drogą mailową, telefonicznie w godz. 8.00–17.00 oraz podczas dyżurów na terenie nieruchomości w godzinach ustalonych pomiędzy Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, a Zleceniobiorcą,
  • wydawanie zaświadczeń, bieżąca obsługa biurowa,
  • archiwizacja dokumentacji.